san pham-bang lua
san pham-bang luasan pham-bang lua1san pham-bang lua2san pham-bang lua3san pham-bang lua4
2.87 trên 5 dựa trên 216 bình chọn của khách hàng
(216 đánh giá của khách hàng)

– Nguyên liệu: Băng satin thường, 1 hoặc 2 mặt, không biên hoặc dệt biên
– In 1 hoặc 2 mặt, từ 05 màu trở xuống
– Thiết kế nhanh,
– Gia công sau in: nguyên cuộn hoặc cắt rời theo yêu cầu
– Sản phẩm tiêu biểu: Nhãn chính, thành phẩn, nhãn size, hướng dẫn sử dụng,…
– Giao hàng từ 3 – 5 ngày

Danh mục:

216 đánh giá cho Mác in băng lụa (satin)

 1. 2 trên 5

  :

  That’s the best answer by far! Thanks for cortbinuting.

 2. 3 trên 5

  :

  Thnaks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 3. 1 trên 5

  :

 4. 5 trên 5

  :

 5. 4 trên 5

  :

 6. 5 trên 5

  :

 7. 1 trên 5

  :

 8. 5 trên 5

  :

 9. 2 trên 5

  :

 10. 4 trên 5

  :

 11. 3 trên 5

  :

 12. 1 trên 5

  :

 13. 2 trên 5

  :

 14. 3 trên 5

  :

 15. 2 trên 5

  :

 16. 4 trên 5

  :

 17. 3 trên 5

  :

 18. 4 trên 5

  :

 19. 4 trên 5

  :

 20. 1 trên 5

  :

 21. 1 trên 5

  :

 22. 4 trên 5

  :

 23. 3 trên 5

  :

 24. 2 trên 5

  :

 25. 4 trên 5

  :

 26. 2 trên 5

  :

 27. 5 trên 5

  :

 28. 3 trên 5

  :

 29. 4 trên 5

  :

 30. 4 trên 5

  :

 31. 3 trên 5

  :

 32. 1 trên 5

  :

 33. 3 trên 5

  :

 34. 4 trên 5

  :

 35. 3 trên 5

  :

 36. 2 trên 5

  :

 37. 2 trên 5

  :

 38. 2 trên 5

  :

 39. 4 trên 5

  :

 40. 3 trên 5

  :

 41. 5 trên 5

  :

 42. 2 trên 5

  :

 43. 1 trên 5

  :

 44. 3 trên 5

  :

 45. 2 trên 5

  :

 46. 1 trên 5

  :

 47. 5 trên 5

  :

 48. 1 trên 5

  :

 49. 3 trên 5

  :

 50. 5 trên 5

  :

 51. 2 trên 5

  :

 52. 1 trên 5

  :

 53. 2 trên 5

  :

 54. 2 trên 5

  :

 55. 4 trên 5

  :

 56. 1 trên 5

  :

 57. 3 trên 5

  :

 58. 1 trên 5

  :

 59. 4 trên 5

  :

 60. 3 trên 5

  :

 61. 2 trên 5

  :

 62. 1 trên 5

  :

 63. 3 trên 5

  :

 64. 3 trên 5

  :

 65. 5 trên 5

  :

 66. 5 trên 5

  :

 67. 5 trên 5

  :

 68. 2 trên 5

  :

 69. 4 trên 5

  :

 70. 4 trên 5

  :

 71. 1 trên 5

  :

 72. 2 trên 5

  :

 73. 4 trên 5

  :

 74. 1 trên 5

  :

 75. 5 trên 5

  :

 76. 1 trên 5

  :

 77. 2 trên 5

  :

 78. 3 trên 5

  :

 79. 2 trên 5

  :

 80. 4 trên 5

  :

 81. 3 trên 5

  :

 82. 5 trên 5

  :

 83. 3 trên 5

  :

 84. 1 trên 5

  :

 85. 1 trên 5

  :

 86. 3 trên 5

  :

 87. 3 trên 5

  :

 88. 2 trên 5

  :

 89. 4 trên 5

  :

 90. 4 trên 5

  :

 91. 1 trên 5

  :

 92. 1 trên 5

  :

 93. 3 trên 5

  :

 94. 5 trên 5

  :

 95. 3 trên 5

  :

 96. 2 trên 5

  :

 97. 4 trên 5

  :

 98. 5 trên 5

  :

 99. 3 trên 5

  :

 100. 4 trên 5

  :

 101. 4 trên 5

  :

 102. 4 trên 5

  :

 103. 4 trên 5

  :

 104. 3 trên 5

  :

 105. 1 trên 5

  :

 106. 1 trên 5

  :

 107. 4 trên 5

  :

 108. 1 trên 5

  :

 109. 2 trên 5

  :

 110. 2 trên 5

  :

 111. 2 trên 5

  :

 112. 2 trên 5

  :

 113. 2 trên 5

  :

 114. 3 trên 5

  :

 115. 1 trên 5

  :

 116. 5 trên 5

  :

 117. 3 trên 5

  :

 118. 1 trên 5

  :

 119. 3 trên 5

  :

 120. 1 trên 5

  :

 121. 1 trên 5

  :

 122. 5 trên 5

  :

 123. 2 trên 5

  :

 124. 3 trên 5

  :

 125. 1 trên 5

  :

 126. 5 trên 5

  :

 127. 5 trên 5

  :

 128. 5 trên 5

  :

 129. 5 trên 5

  :

 130. 1 trên 5

  :

 131. 2 trên 5

  :

 132. 5 trên 5

  :

 133. 2 trên 5

  :

 134. 1 trên 5

  :

 135. 4 trên 5

  :

 136. 4 trên 5

  :

 137. 1 trên 5

  :

 138. 3 trên 5

  :

 139. 3 trên 5

  :

 140. 1 trên 5

  :

 141. 2 trên 5

  :

 142. 4 trên 5

  :

 143. 2 trên 5

  :

 144. 5 trên 5

  :

 145. 5 trên 5

  :

 146. 2 trên 5

  :

 147. 5 trên 5

  :

 148. 2 trên 5

  :

 149. 2 trên 5

  :

 150. 2 trên 5

  :

 151. 2 trên 5

  :

 152. 3 trên 5

  :

 153. 1 trên 5

  :

 154. 4 trên 5

  :

 155. 2 trên 5

  :

 156. 1 trên 5

  :

 157. 4 trên 5

  :

 158. 3 trên 5

  :

 159. 1 trên 5

  :

 160. 3 trên 5

  :

 161. 5 trên 5

  :

 162. 4 trên 5

  :

 163. 1 trên 5

  :

 164. 5 trên 5

  :

 165. 1 trên 5

  :

 166. 5 trên 5

  :

 167. 1 trên 5

  :

 168. 4 trên 5

  :

 169. 3 trên 5

  :

 170. 2 trên 5

  :

 171. 5 trên 5

  :

 172. 2 trên 5

  :

 173. 3 trên 5

  :

 174. 1 trên 5

  :

 175. 5 trên 5

  :

 176. 1 trên 5

  :

 177. 4 trên 5

  :

 178. 2 trên 5

  :

 179. 5 trên 5

  :

 180. 3 trên 5

  :

 181. 1 trên 5

  :

 182. 4 trên 5

  :

 183. 4 trên 5

  :

 184. 3 trên 5

  :

 185. 2 trên 5

  :

 186. 4 trên 5

  :

 187. 1 trên 5

  :

 188. 4 trên 5

  :

 189. 4 trên 5

  :

 190. 5 trên 5

  :

 191. 4 trên 5

  :

 192. 5 trên 5

  :

 193. 2 trên 5

  :

 194. 3 trên 5

  :

 195. 3 trên 5

  :

 196. 2 trên 5

  :

 197. 5 trên 5

  :

 198. 1 trên 5

  :

 199. 1 trên 5

  :

 200. 4 trên 5

  :

 201. 1 trên 5

  :

 202. 3 trên 5

  :

 203. 3 trên 5

  :

 204. 1 trên 5

  :

 205. 1 trên 5

  :

 206. 5 trên 5

  :

 207. 2 trên 5

  :

 208. 3 trên 5

  :

 209. 3 trên 5

  :

Thêm đánh giá

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.