i284852689429272238._szw480h1280_
AAEAAQAAAAAAAAr5AAAAJDYyMDU0YmFjLWQxMTctNDU1Zi05M2VmLTIwYWFlODk4MTg4OAimagesnhan cotton 1Printed-soft-100-cotton-font-b-fabric-b-font-font-b-clothing-b-font-main-fontWholesale-Free-shipping-1000pcs-customized-cotton-garment-font-b-labels-b-font-font-b-clothing-bz714511680881_cbc112c8a0004ecdc973fa6db2943681
3.02 trên 5 dựa trên 411 bình chọn của khách hàng
(411 đánh giá của khách hàng)

 • Chức năng: mã số mã vạch sản phẩm, giá sản phẩm, tên sản phẩm, tên cửa hàng

in mã số mã vạch quản lý ống nghiệm, mẫu thử của bệnh nhân, mã số bệnh nhân v.v…

in tên sản phẩm, mã số sản phẩm v.v… dán lên thùng carton

 • Chất liệu: Giấy Decal
 • Mẫu thiết kế: Theo yêu cầu của khách hàng

Cung cấp các loại giấy mã vạch, in tem nhãn trong các siêu thị cửa hàng…

Loại giấy có chất liệu tốt, bền, đẹp và khi in lưu trữ không phai mựa.

Giá thành rẻ, giấy nhập khẩu.

 • Tiến độ: Giao hàng sau 4 – 7 ngày tuỳ số lượng hàng khách đặt
Danh mục:

411 đánh giá cho NHÃN IN BĂNG VẢI

 1. 5 trên 5

  :

  I can’t hear anyhitng over the sound of how awesome this article is.

 2. 1 trên 5

  :

  Your article petlrcefy shows what I needed to know, thanks!

 3. 5 trên 5

  :

 4. 5 trên 5

  :

 5. 4 trên 5

  :

 6. 5 trên 5

  :

 7. 3 trên 5

  :

 8. 5 trên 5

  :

 9. 3 trên 5

  :

 10. 5 trên 5

  :

 11. 4 trên 5

  :

 12. 2 trên 5

  :

 13. 2 trên 5

  :

 14. 2 trên 5

  :

 15. 2 trên 5

  :

 16. 4 trên 5

  :

 17. 4 trên 5

  :

 18. 3 trên 5

  :

 19. 3 trên 5

  :

 20. 5 trên 5

  :

 21. 4 trên 5

  :

 22. 1 trên 5

  :

 23. 3 trên 5

  :

 24. 1 trên 5

  :

 25. 1 trên 5

  :

 26. 2 trên 5

  :

 27. 1 trên 5

  :

 28. 3 trên 5

  :

 29. 4 trên 5

  :

 30. 4 trên 5

  :

 31. 1 trên 5

  :

 32. 4 trên 5

  :

 33. 4 trên 5

  :

 34. 3 trên 5

  :

 35. 2 trên 5

  :

 36. 3 trên 5

  :

 37. 3 trên 5

  :

 38. 5 trên 5

  :

 39. 2 trên 5

  :

 40. 4 trên 5

  :

 41. 2 trên 5

  :

 42. 2 trên 5

  :

 43. 4 trên 5

  :

 44. 4 trên 5

  :

 45. 3 trên 5

  :

 46. 5 trên 5

  :

 47. 5 trên 5

  :

 48. 1 trên 5

  :

 49. 3 trên 5

  :

 50. 4 trên 5

  :

 51. 4 trên 5

  :

 52. 4 trên 5

  :

 53. 4 trên 5

  :

 54. 4 trên 5

  :

 55. 1 trên 5

  :

 56. 3 trên 5

  :

 57. 2 trên 5

  :

 58. 1 trên 5

  :

 59. 2 trên 5

  :

 60. 4 trên 5

  :

 61. 3 trên 5

  :

 62. 1 trên 5

  :

 63. 4 trên 5

  :

 64. 5 trên 5

  :

 65. 1 trên 5

  :

 66. 5 trên 5

  :

 67. 3 trên 5

  :

 68. 2 trên 5

  :

 69. 4 trên 5

  :

 70. 1 trên 5

  :

 71. 5 trên 5

  :

 72. 5 trên 5

  :

 73. 1 trên 5

  :

 74. 3 trên 5

  :

 75. 2 trên 5

  :

 76. 2 trên 5

  :

 77. 5 trên 5

  :

 78. 2 trên 5

  :

  oral medicine cialis generic nausea vomiting

 79. 5 trên 5

  :

 80. 2 trên 5

  :

 81. 5 trên 5

  :

 82. 1 trên 5

  :

 83. 1 trên 5

  :

 84. 4 trên 5

  :

 85. 2 trên 5

  :

 86. 4 trên 5

  :

 87. 4 trên 5

  :

 88. 4 trên 5

  :

 89. 1 trên 5

  :

 90. 4 trên 5

  :

 91. 4 trên 5

  :

 92. 5 trên 5

  :

 93. 2 trên 5

  :

 94. 2 trên 5

  :

 95. 2 trên 5

  :

 96. 2 trên 5

  :

 97. 4 trên 5

  :

 98. 4 trên 5

  :

 99. 3 trên 5

  :

 100. 4 trên 5

  :

 101. 3 trên 5

  :

 102. 1 trên 5

  :

 103. 3 trên 5

  :

 104. 5 trên 5

  :

 105. 1 trên 5

  :

 106. 2 trên 5

  :

 107. 1 trên 5

  :

 108. 5 trên 5

  :

 109. 1 trên 5

  :

 110. 3 trên 5

  :

 111. 4 trên 5

  :

 112. 4 trên 5

  :

 113. 5 trên 5

  :

 114. 4 trên 5

  :

 115. 5 trên 5

  :

 116. 2 trên 5

  :

 117. 1 trên 5

  :

 118. 4 trên 5

  :

 119. 4 trên 5

  :

 120. 4 trên 5

  :

 121. 3 trên 5

  :

 122. 1 trên 5

  :

 123. 3 trên 5

  :

 124. 5 trên 5

  :

 125. 3 trên 5

  :

 126. 1 trên 5

  :

 127. 4 trên 5

  :

 128. 1 trên 5

  :

 129. 5 trên 5

  :

 130. 5 trên 5

  :

 131. 1 trên 5

  :

 132. 5 trên 5

  :

 133. 1 trên 5

  :

 134. 2 trên 5

  :

 135. 1 trên 5

  :

 136. 5 trên 5

  :

 137. 2 trên 5

  :

 138. 1 trên 5

  :

 139. 2 trên 5

  :

 140. 1 trên 5

  :

 141. 3 trên 5

  :

 142. 1 trên 5

  :

 143. 5 trên 5

  :

 144. 2 trên 5

  :

 145. 5 trên 5

  :

 146. 3 trên 5

  :

 147. 3 trên 5

  :

 148. 4 trên 5

  :

 149. 4 trên 5

  :

 150. 3 trên 5

  :

 151. 1 trên 5

  :

 152. 4 trên 5

  :

 153. 3 trên 5

  :

 154. 2 trên 5

  :

 155. 1 trên 5

  :

 156. 3 trên 5

  :

 157. 1 trên 5

  :

 158. 1 trên 5

  :

 159. 5 trên 5

  :

 160. 1 trên 5

  :

 161. 1 trên 5

  :

 162. 3 trên 5

  :

 163. 2 trên 5

  :

 164. 1 trên 5

  :

 165. 1 trên 5

  :

 166. 3 trên 5

  :

 167. 3 trên 5

  :

 168. 1 trên 5

  :

 169. 3 trên 5

  :

 170. 3 trên 5

  :

 171. 4 trên 5

  :

 172. 4 trên 5

  :

 173. 3 trên 5

  :

 174. 3 trên 5

  :

 175. 1 trên 5

  :

 176. 5 trên 5

  :

 177. 5 trên 5

  :

 178. 3 trên 5

  :

 179. 5 trên 5

  :

 180. 4 trên 5

  :

 181. 2 trên 5

  :

 182. 2 trên 5

  :

 183. 5 trên 5

  :

 184. 2 trên 5

  :

 185. 2 trên 5

  :

 186. 3 trên 5

  :

 187. 5 trên 5

  :

 188. 3 trên 5

  :

 189. 4 trên 5

  :

 190. 4 trên 5

  :

 191. 5 trên 5

  :

 192. 2 trên 5

  :

 193. 3 trên 5

  :

 194. 4 trên 5

  :

 195. 3 trên 5

  :

 196. 4 trên 5

  :

 197. 1 trên 5

  :

 198. 1 trên 5

  :

 199. 5 trên 5

  :

 200. 5 trên 5

  :

 201. 4 trên 5

  :

 202. 3 trên 5

  :

 203. 3 trên 5

  :

 204. 5 trên 5

  :

 205. 3 trên 5

  :

 206. 3 trên 5

  :

 207. 4 trên 5

  :

 208. 3 trên 5

  :

 209. 5 trên 5

  :

 210. 3 trên 5

  :

 211. 2 trên 5

  :

 212. 5 trên 5

  :

 213. 4 trên 5

  :

 214. 1 trên 5

  :

 215. 5 trên 5

  :

 216. 1 trên 5

  :

 217. 1 trên 5

  :

 218. 4 trên 5

  :

 219. 4 trên 5

  :

 220. 3 trên 5

  :

 221. 2 trên 5

  :

 222. 1 trên 5

  :

 223. 3 trên 5

  :

 224. 5 trên 5

  :

 225. 4 trên 5

  :

 226. 1 trên 5

  :

 227. 3 trên 5

  :

 228. 3 trên 5

  :

 229. 3 trên 5

  :

 230. 2 trên 5

  :

 231. 2 trên 5

  :

 232. 2 trên 5

  :

 233. 2 trên 5

  :

 234. 3 trên 5

  :

 235. 1 trên 5

  :

 236. 4 trên 5

  :

 237. 4 trên 5

  :

 238. 4 trên 5

  :

 239. 5 trên 5

  :

 240. 3 trên 5

  :

 241. 3 trên 5

  :

 242. 2 trên 5

  :

 243. 5 trên 5

  :

 244. 5 trên 5

  :

 245. 2 trên 5

  :

 246. 3 trên 5

  :

 247. 4 trên 5

  :

 248. 5 trên 5

  :

 249. 5 trên 5

  :

 250. 4 trên 5

  :

 251. 3 trên 5

  :

 252. 2 trên 5

  :

 253. 4 trên 5

  :

 254. 3 trên 5

  :

 255. 5 trên 5

  :

 256. 2 trên 5

  :

 257. 4 trên 5

  :

 258. 5 trên 5

  :

 259. 3 trên 5

  :

 260. 1 trên 5

  :

 261. 4 trên 5

  :

 262. 2 trên 5

  :

 263. 4 trên 5

  :

 264. 2 trên 5

  :

 265. 1 trên 5

  :

 266. 4 trên 5

  :

 267. 1 trên 5

  :

 268. 1 trên 5

  :

 269. 5 trên 5

  :

 270. 1 trên 5

  :

 271. 3 trên 5

  :

 272. 4 trên 5

  :

 273. 1 trên 5

  :

 274. 1 trên 5

  :

 275. 5 trên 5

  :

 276. 4 trên 5

  :

 277. 3 trên 5

  :

 278. 5 trên 5

  :

 279. 5 trên 5

  :

 280. 4 trên 5

  :

 281. 5 trên 5

  :

 282. 3 trên 5

  :

 283. 3 trên 5

  :

 284. 4 trên 5

  :

 285. 2 trên 5

  :

 286. 2 trên 5

  :

 287. 2 trên 5

  :

 288. 4 trên 5

  :

 289. 5 trên 5

  :

 290. 5 trên 5

  :

 291. 5 trên 5

  :

 292. 4 trên 5

  :

 293. 1 trên 5

  :

 294. 1 trên 5

  :

 295. 2 trên 5

  :

 296. 5 trên 5

  :

 297. 3 trên 5

  :

 298. 1 trên 5

  :

 299. 2 trên 5

  :

 300. 4 trên 5

  :

 301. 5 trên 5

  :

 302. 2 trên 5

  :

 303. 2 trên 5

  :

 304. 5 trên 5

  :

 305. 2 trên 5

  :

 306. 5 trên 5

  :

 307. 1 trên 5

  :

 308. 1 trên 5

  :

 309. 4 trên 5

  :

 310. 2 trên 5

  :

 311. 5 trên 5

  :

 312. 1 trên 5

  :

 313. 3 trên 5

  :

 314. 2 trên 5

  :

 315. 1 trên 5

  :

 316. 1 trên 5

  :

 317. 4 trên 5

  :

 318. 1 trên 5

  :

 319. 3 trên 5

  :

 320. 1 trên 5

  :

 321. 5 trên 5

  :

 322. 3 trên 5

  :

 323. 1 trên 5

  :

 324. 5 trên 5

  :

 325. 4 trên 5

  :

 326. 4 trên 5

  :

 327. 3 trên 5

  :

 328. 1 trên 5

  :

 329. 1 trên 5

  :

 330. 1 trên 5

  :

 331. 1 trên 5

  :

 332. 5 trên 5

  :

 333. 2 trên 5

  :

 334. 1 trên 5

  :

 335. 4 trên 5

  :

 336. 5 trên 5

  :

 337. 5 trên 5

  :

 338. 4 trên 5

  :

 339. 4 trên 5

  :

 340. 3 trên 5

  :

 341. 4 trên 5

  :

 342. 4 trên 5

  :

 343. 1 trên 5

  :

 344. 1 trên 5

  :

 345. 4 trên 5

  :

 346. 4 trên 5

  :

 347. 1 trên 5

  :

 348. 5 trên 5

  :

 349. 3 trên 5

  :

 350. 4 trên 5

  :

 351. 2 trên 5

  :

 352. 5 trên 5

  :

 353. 5 trên 5

  :

 354. 3 trên 5

  :

 355. 2 trên 5

  :

 356. 2 trên 5

  :

 357. 5 trên 5

  :

 358. 1 trên 5

  :

 359. 3 trên 5

  :

 360. 3 trên 5

  :

 361. 4 trên 5

  :

 362. 3 trên 5

  :

 363. 2 trên 5

  :

 364. 1 trên 5

  :

 365. 5 trên 5

  :

 366. 5 trên 5

  :

 367. 1 trên 5

  :

 368. 1 trên 5

  :

 369. 2 trên 5

  :

 370. 2 trên 5

  :

 371. 5 trên 5

  :

 372. 2 trên 5

  :

 373. 2 trên 5

  :

 374. 5 trên 5

  :

 375. 3 trên 5

  :

 376. 1 trên 5

  :

 377. 4 trên 5

  :

 378. 2 trên 5

  :

 379. 4 trên 5

  :

 380. 4 trên 5

  :

 381. 3 trên 5

  :

 382. 1 trên 5

  :

 383. 3 trên 5

  :

 384. 2 trên 5

  :

 385. 3 trên 5

  :

 386. 4 trên 5

  :

 387. 4 trên 5

  :

 388. 2 trên 5

  :

 389. 4 trên 5

  :

 390. 1 trên 5

  :

 391. 4 trên 5

  :

 392. 5 trên 5

  :

 393. 2 trên 5

  :

 394. 2 trên 5

  :

 395. 4 trên 5

  :

 396. 1 trên 5

  :

 397. 1 trên 5

  :

 398. 2 trên 5

  :

 399. 4 trên 5

  :

 400. 2 trên 5

  :

Thêm đánh giá

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.