san pham-nhan veston
san pham-nhan veston1san pham-nhan veston2san pham-nhan veston3san pham-nhan veston4san pham-nhan veston5
3 trên 5 dựa trên 204 bình chọn của khách hàng
(204 đánh giá của khách hàng)

– Nguyên liệu: Sợi 100% polyester
– Kích thước chuẩn xác, hoa văn sắc nét
– Kho màu: hơn 1.000 mã màu khác nhau hoặc nhuộm màu mới theo mẫu của khách hàng, đảm bảo không phai màu lên vải.
– Hồ định hình làm phẳng nhiều cấp độ
– Cắt xẻ siêu âm, không gây cộm,ngứa cho người mặc
– Ép mếch, cắt lazer, bo viền theo khuôn yêu cầu (logo, biểu tượng dệt)
– Các sản phẩm tiêu biểu: Nhãn mác dệt, lo go trường học,….
– Thiết kế nhanh, giao hàng từ 3 – 7 ngày tuỳ theo số lượng.

Danh mục:

204 đánh giá cho NHÃN VESTON

 1. 4 trên 5

  :

  This was so helpful and easy! Do you have any areltics on rehab?

 2. 5 trên 5

  :

  Wowza, problem solved like it never haednepp.

 3. 5 trên 5

  :

 4. 4 trên 5

  :

 5. 3 trên 5

  :

 6. 5 trên 5

  :

 7. 4 trên 5

  :

 8. 4 trên 5

  :

 9. 2 trên 5

  :

 10. 3 trên 5

  :

 11. 1 trên 5

  :

 12. 1 trên 5

  :

 13. 1 trên 5

  :

 14. 1 trên 5

  :

 15. 3 trên 5

  :

 16. 2 trên 5

  :

 17. 2 trên 5

  :

 18. 1 trên 5

  :

 19. 2 trên 5

  :

 20. 4 trên 5

  :

 21. 3 trên 5

  :

 22. 3 trên 5

  :

 23. 4 trên 5

  :

 24. 5 trên 5

  :

 25. 4 trên 5

  :

 26. 3 trên 5

  :

 27. 3 trên 5

  :

 28. 5 trên 5

  :

 29. 3 trên 5

  :

 30. 4 trên 5

  :

 31. 4 trên 5

  :

 32. 5 trên 5

  :

 33. 4 trên 5

  :

 34. 3 trên 5

  :

 35. 3 trên 5

  :

 36. 3 trên 5

  :

 37. 4 trên 5

  :

 38. 3 trên 5

  :

 39. 4 trên 5

  :

 40. 4 trên 5

  :

 41. 5 trên 5

  :

 42. 1 trên 5

  :

 43. 2 trên 5

  :

 44. 3 trên 5

  :

 45. 2 trên 5

  :

 46. 1 trên 5

  :

 47. 5 trên 5

  :

 48. 5 trên 5

  :

 49. 4 trên 5

  :

 50. 2 trên 5

  :

 51. 3 trên 5

  :

 52. 5 trên 5

  :

 53. 1 trên 5

  :

 54. 2 trên 5

  :

 55. 3 trên 5

  :

 56. 3 trên 5

  :

 57. 4 trên 5

  :

 58. 2 trên 5

  :

 59. 2 trên 5

  :

 60. 2 trên 5

  :

 61. 4 trên 5

  :

 62. 2 trên 5

  :

 63. 4 trên 5

  :

 64. 2 trên 5

  :

 65. 3 trên 5

  :

 66. 5 trên 5

  :

 67. 1 trên 5

  :

 68. 1 trên 5

  :

 69. 2 trên 5

  :

 70. 5 trên 5

  :

 71. 2 trên 5

  :

 72. 4 trên 5

  :

 73. 3 trên 5

  :

 74. 1 trên 5

  :

 75. 3 trên 5

  :

 76. 4 trên 5

  :

 77. 3 trên 5

  :

 78. 2 trên 5

  :

 79. 2 trên 5

  :

 80. 4 trên 5

  :

 81. 3 trên 5

  :

 82. 1 trên 5

  :

 83. 1 trên 5

  :

 84. 2 trên 5

  :

 85. 3 trên 5

  :

 86. 4 trên 5

  :

 87. 5 trên 5

  :

 88. 1 trên 5

  :

 89. 3 trên 5

  :

 90. 4 trên 5

  :

 91. 1 trên 5

  :

 92. 1 trên 5

  :

 93. 5 trên 5

  :

 94. 3 trên 5

  :

 95. 3 trên 5

  :

 96. 1 trên 5

  :

 97. 1 trên 5

  :

 98. 5 trên 5

  :

 99. 4 trên 5

  :

 100. 3 trên 5

  :

 101. 3 trên 5

  :

 102. 2 trên 5

  :

 103. 1 trên 5

  :

 104. 2 trên 5

  :

 105. 3 trên 5

  :

 106. 4 trên 5

  :

 107. 1 trên 5

  :

 108. 5 trên 5

  :

 109. 4 trên 5

  :

 110. 4 trên 5

  :

 111. 2 trên 5

  :

 112. 2 trên 5

  :

 113. 5 trên 5

  :

 114. 5 trên 5

  :

 115. 4 trên 5

  :

 116. 3 trên 5

  :

 117. 1 trên 5

  :

 118. 1 trên 5

  :

 119. 2 trên 5

  :

 120. 2 trên 5

  :

 121. 4 trên 5

  :

 122. 3 trên 5

  :

 123. 1 trên 5

  :

 124. 3 trên 5

  :

 125. 5 trên 5

  :

 126. 1 trên 5

  :

 127. 2 trên 5

  :

 128. 2 trên 5

  :

 129. 5 trên 5

  :

 130. 4 trên 5

  :

 131. 4 trên 5

  :

 132. 5 trên 5

  :

 133. 1 trên 5

  :

 134. 3 trên 5

  :

 135. 3 trên 5

  :

 136. 4 trên 5

  :

 137. 3 trên 5

  :

 138. 3 trên 5

  :

 139. 4 trên 5

  :

 140. 3 trên 5

  :

 141. 4 trên 5

  :

 142. 4 trên 5

  :

 143. 5 trên 5

  :

 144. 3 trên 5

  :

 145. 1 trên 5

  :

 146. 4 trên 5

  :

 147. 1 trên 5

  :

 148. 4 trên 5

  :

 149. 5 trên 5

  :

 150. 4 trên 5

  :

 151. 4 trên 5

  :

 152. 4 trên 5

  :

 153. 1 trên 5

  :

 154. 3 trên 5

  :

 155. 1 trên 5

  :

 156. 3 trên 5

  :

 157. 4 trên 5

  :

 158. 2 trên 5

  :

 159. 3 trên 5

  :

 160. 1 trên 5

  :

 161. 2 trên 5

  :

 162. 1 trên 5

  :

 163. 3 trên 5

  :

 164. 4 trên 5

  :

 165. 3 trên 5

  :

 166. 2 trên 5

  :

 167. 4 trên 5

  :

 168. 4 trên 5

  :

 169. 1 trên 5

  :

 170. 1 trên 5

  :

 171. 2 trên 5

  :

 172. 2 trên 5

  :

 173. 4 trên 5

  :

 174. 3 trên 5

  :

 175. 5 trên 5

  :

 176. 1 trên 5

  :

 177. 4 trên 5

  :

 178. 5 trên 5

  :

 179. 4 trên 5

  :

 180. 5 trên 5

  :

 181. 4 trên 5

  :

 182. 2 trên 5

  :

 183. 2 trên 5

  :

 184. 5 trên 5

  :

 185. 4 trên 5

  :

 186. 5 trên 5

  :

 187. 3 trên 5

  :

 188. 1 trên 5

  :

 189. 3 trên 5

  :

 190. 4 trên 5

  :

 191. 1 trên 5

  :

 192. 1 trên 5

  :

 193. 5 trên 5

  :

 194. 2 trên 5

  :

 195. 2 trên 5

  :

 196. 3 trên 5

  :

 197. 2 trên 5

  :

Thêm đánh giá

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.