san pham-owen2
san pham-owensan pham- vietinvestsan pham- tong hopsan pham- the treosan pham- tag áosan pham- lestvietsan pham- lestsanro
3.02 trên 5 dựa trên 204 bình chọn của khách hàng
(204 đánh giá của khách hàng)

Chức năng: Thẻ treo quần, áo

Chất liệu: GIấy DUplex, Ivory,… các định lượng từ 250 – 450

Mẫu thiết kế: Theo yêu cầu của khách hàng

Các đặc điểm bổ sung: Cán bóng hoặc mờ, ép nhũ , thúc nổi lo go, ghép cắt mika trong suốt,…

Ưu điểm: Gấp dán bằng máy tự động, chất lượng keo tốt,…

Tiến độ: Giao hàng sau 4 – 7 ngày tuỳ số lượng hàng khách đặt

Danh mục:

204 đánh giá cho Thẻ Treo

 1. 1 trên 5

  :

  Thanks for inronducitg a little rationality into this debate.

 2. 4 trên 5

  :

  Hey hey hey, take a gadenr at what’ you’ve done

 3. 5 trên 5

  :

 4. 1 trên 5

  :

 5. 5 trên 5

  :

 6. 3 trên 5

  :

 7. 3 trên 5

  :

 8. 1 trên 5

  :

 9. 5 trên 5

  :

 10. 5 trên 5

  :

 11. 5 trên 5

  :

 12. 5 trên 5

  :

 13. 4 trên 5

  :

 14. 3 trên 5

  :

 15. 3 trên 5

  :

 16. 4 trên 5

  :

 17. 3 trên 5

  :

 18. 1 trên 5

  :

 19. 4 trên 5

  :

 20. 3 trên 5

  :

 21. 5 trên 5

  :

 22. 4 trên 5

  :

 23. 5 trên 5

  :

 24. 3 trên 5

  :

 25. 2 trên 5

  :

 26. 3 trên 5

  :

 27. 5 trên 5

  :

 28. 4 trên 5

  :

 29. 4 trên 5

  :

 30. 3 trên 5

  :

 31. 4 trên 5

  :

 32. 5 trên 5

  :

 33. 3 trên 5

  :

 34. 1 trên 5

  :

 35. 5 trên 5

  :

 36. 5 trên 5

  :

 37. 5 trên 5

  :

 38. 4 trên 5

  :

 39. 2 trên 5

  :

 40. 1 trên 5

  :

 41. 2 trên 5

  :

 42. 2 trên 5

  :

 43. 5 trên 5

  :

 44. 4 trên 5

  :

 45. 1 trên 5

  :

 46. 5 trên 5

  :

 47. 4 trên 5

  :

 48. 4 trên 5

  :

 49. 2 trên 5

  :

 50. 4 trên 5

  :

 51. 2 trên 5

  :

 52. 3 trên 5

  :

 53. 2 trên 5

  :

 54. 3 trên 5

  :

 55. 4 trên 5

  :

 56. 5 trên 5

  :

 57. 4 trên 5

  :

 58. 5 trên 5

  :

 59. 3 trên 5

  :

 60. 2 trên 5

  :

 61. 3 trên 5

  :

 62. 3 trên 5

  :

 63. 2 trên 5

  :

 64. 3 trên 5

  :

 65. 5 trên 5

  :

 66. 1 trên 5

  :

 67. 2 trên 5

  :

 68. 1 trên 5

  :

 69. 4 trên 5

  :

 70. 4 trên 5

  :

 71. 4 trên 5

  :

 72. 1 trên 5

  :

 73. 2 trên 5

  :

 74. 4 trên 5

  :

 75. 4 trên 5

  :

 76. 2 trên 5

  :

 77. 3 trên 5

  :

 78. 1 trên 5

  :

 79. 2 trên 5

  :

 80. 1 trên 5

  :

 81. 1 trên 5

  :

 82. 2 trên 5

  :

 83. 1 trên 5

  :

 84. 2 trên 5

  :

 85. 1 trên 5

  :

 86. 1 trên 5

  :

 87. 4 trên 5

  :

 88. 4 trên 5

  :

 89. 3 trên 5

  :

 90. 2 trên 5

  :

 91. 4 trên 5

  :

 92. 3 trên 5

  :

 93. 3 trên 5

  :

 94. 3 trên 5

  :

 95. 2 trên 5

  :

 96. 1 trên 5

  :

 97. 3 trên 5

  :

 98. 1 trên 5

  :

 99. 4 trên 5

  :

 100. 1 trên 5

  :

 101. 2 trên 5

  :

 102. 3 trên 5

  :

 103. 2 trên 5

  :

 104. 4 trên 5

  :

 105. 1 trên 5

  :

 106. 2 trên 5

  :

 107. 5 trên 5

  :

 108. 4 trên 5

  :

 109. 3 trên 5

  :

 110. 4 trên 5

  :

 111. 2 trên 5

  :

 112. 5 trên 5

  :

 113. 2 trên 5

  :

 114. 2 trên 5

  :

 115. 2 trên 5

  :

 116. 5 trên 5

  :

 117. 4 trên 5

  :

 118. 2 trên 5

  :

 119. 2 trên 5

  :

 120. 1 trên 5

  :

 121. 4 trên 5

  :

 122. 4 trên 5

  :

 123. 2 trên 5

  :

 124. 5 trên 5

  :

 125. 4 trên 5

  :

 126. 2 trên 5

  :

 127. 4 trên 5

  :

 128. 4 trên 5

  :

 129. 1 trên 5

  :

 130. 5 trên 5

  :

 131. 5 trên 5

  :

 132. 5 trên 5

  :

 133. 1 trên 5

  :

 134. 3 trên 5

  :

 135. 3 trên 5

  :

 136. 1 trên 5

  :

 137. 5 trên 5

  :

 138. 4 trên 5

  :

 139. 3 trên 5

  :

 140. 5 trên 5

  :

 141. 2 trên 5

  :

 142. 4 trên 5

  :

 143. 3 trên 5

  :

 144. 3 trên 5

  :

 145. 4 trên 5

  :

 146. 5 trên 5

  :

 147. 5 trên 5

  :

 148. 2 trên 5

  :

 149. 1 trên 5

  :

 150. 1 trên 5

  :

 151. 2 trên 5

  :

 152. 3 trên 5

  :

 153. 2 trên 5

  :

 154. 5 trên 5

  :

 155. 4 trên 5

  :

 156. 4 trên 5

  :

 157. 4 trên 5

  :

 158. 4 trên 5

  :

 159. 2 trên 5

  :

 160. 2 trên 5

  :

 161. 1 trên 5

  :

 162. 2 trên 5

  :

 163. 5 trên 5

  :

 164. 1 trên 5

  :

 165. 5 trên 5

  :

 166. 3 trên 5

  :

 167. 2 trên 5

  :

 168. 3 trên 5

  :

 169. 2 trên 5

  :

 170. 1 trên 5

  :

 171. 4 trên 5

  :

 172. 3 trên 5

  :

 173. 2 trên 5

  :

 174. 2 trên 5

  :

 175. 3 trên 5

  :

 176. 3 trên 5

  :

 177. 2 trên 5

  :

 178. 2 trên 5

  :

 179. 4 trên 5

  :

 180. 2 trên 5

  :

 181. 5 trên 5

  :

 182. 4 trên 5

  :

 183. 1 trên 5

  :

 184. 4 trên 5

  :

 185. 2 trên 5

  :

 186. 4 trên 5

  :

 187. 5 trên 5

  :

 188. 1 trên 5

  :

 189. 1 trên 5

  :

 190. 3 trên 5

  :

 191. 2 trên 5

  :

 192. 5 trên 5

  :

 193. 4 trên 5

  :

 194. 5 trên 5

  :

 195. 1 trên 5

  :

 196. 2 trên 5

  :

 197. 2 trên 5

  :

 198. 1 trên 5

  :

 199. 5 trên 5

  :

Thêm đánh giá

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.