Ngoài phương pháp in tem bảo hành, tem chống hàng giả, biện pháp được ưa chuộng nhất hiện nay mà các doanh nghiệp sử dụng để kiểm soát hàng hóa trên t...